« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft ten aanzien van de huisartsen, de praktijkorganisatie, de praktijkverpleegkundige of de assistentes, zouden wij het zeer op prijs stellen als u dit ter sprake brengt bij één van de huisartsen.

U kunt ook uw klacht op schrift stellen en bij ons inleveren middels het klachtenformulier.

Tevens zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Indien uw klacht bij ons niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u hier terecht met uw klachten over de huisartsen(-praktijk) of over de huisartsenpost.

U kunt contact opnemen met:

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN
T: 088- 0229100
Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Voor meer informatie kunt u in de praktijk een folder afhalen of zie www.skge.nl.